środa, 25 maja 2016

Budowa balustrady PVC na plot i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku przypadków.

Stawianie sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Plot PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balustrady z plastyku na plot i bramę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy planowane plot z plastyku na plot i furtę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz